Vedtak - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Vedtak

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Endelig vedtak om at du får pasientskadeerstatning

Du har altså fått et vedtak fra NPE som gir deg helt eller delvis medhold.

Etter at Norsk pasientskadeerstatning har fattet endelig vedtak i saken, utbetaler de kompensasjon for dine tap.

Pasientskadeerstatning.no kan i visse tilfeller bidra til at du får noe av erstatningen før endelig vedtak er fattet.

Mener du at du skulle hatt mer i pasientskadeerstatning?

Pasienskadeerstatning.no hjelper deg å klage på vedtaket.


Back to content