Teknisk svikt - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Teknisk svikt


Lurer du på om du er utsatt for teknisk svikt?

Eller vet du det?

Pasientskadeerstatning.no vil uansett hjelpe deg herfra.

'Teknisk svikt' innebærer at skaden skyldes svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp. Dette innebærer at du kan ha rett til erstatning uavhengig av om helsepersonell har gjort feil.

Du har i utgangspunktet krav på erstatning dersom skaden skyldes teknisk svikt.
Back to content