Tapt inntekt - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Tapt inntekt

Inntektstap


PÅFØRT INNTEKTSTAP

En av de typiske erstatningspostene etter personskade er påført inntektstap.

Påført inntektstap må skilles fra erstatningsposten fremtidig inntektstap. Det gjelder forskjellige regler for de forskjellige erstatningsposter.

Prosessen frem mot utbetaling kan være lang og full av det som oppleves som hindringer for den som er skadelidt. I mellomtiden påløper det utgifter uavhengig av om man hatt mottatt erstatning for påført inntekstap eller ikke.

Som skadelidt opplever man ofte at det blir et sprik mellom påført inntekstap og på den andre siden utbetalinger fra skadevolder/NPE. Man kommer gjerne stadig på etterskudd. Dette skyldes blant annet det at tapet må sannsynliggjøres og at det er den skadelidtes bevisbyrde.

Din pasientskadeadvokat kan hjelpe deg å vurdere og fremsette krav om erstatning for påført inntektstap, samt skattepåslag.Back to content