Svikt - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Svikt


Lurer du på om du er eller har vært utsatt for svikt ved ytelsen av helsehjelp?

Eller vet du det?

Pasientskadeerstatning.no vil uansett hjelpe deg herfra.

'Behandlingssvikt' innebærer at skaden skyldes svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. Det vil si at pasienten på en eller annen måte er utsatt for et avvik fra hva en pasient med rimelighet skal kunne forvente.

Du har i utgangspunktet krav på erstatning dersom skaden skyldes slik behandlingssvikt.
Informasjonssvikt

En pasient "skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger." (jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2).

Ifølge pasientskadeerstatningsloven § 2 første ledd bokstav a) kan en pasientskade gi rett til pasientskadeerstatning dersom pasienten ikke ble informert om skadens risiko før behandlingen: "Pasienten...har krav på erstatning når skaden skyldes a) svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes".

Ordlyden 'svikt' omfatter altså informasjonssvikt.

Manglende informasjon som i sin tur medfører en pasientskade kan gi rett til pasientskadeerstatning.

    LES MER
Back to content