Spesialist? - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Spesialist?

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

VIKTIG DEL AV SAKEN

Spesialisterklæringer eller erklæringer fra sakkyndige er vanlige dokumenter i en pasientskadesak.

Disse utgjør en svært viktig del av bevisene i saken.

Det er skadelidtes bevisbyrde. Det vil si at det er skadelidtes ansvar å fremlegge tilstrekkelig bevis i saken.

NPE innhenter ofte erklæringer fra samme type behandler som den som gjorde feil under din behandling.

Dette kan være både bra og dårlig.

En fordel er at du slipper å betale for den medisinske spesialistens vurdering. En annen fordel er at NPE skaffer bevisene du trenger. Så lenge denne spesialisten gjør en riktig vurdering, er dette en stor fordel for deg og din lommebok.

Noen ganger bør du likevel få en "second opinion". Dersom vi ser det er grunnlag for det, hjelper vi deg å argumentere for en ny vurdering. Andre ganger er det lite trolig at en ny vurdering vil føre frem.

Noen ønsker uansett å prøve om en ny vurdering gir et annet resultat. Så slipper de å tenke "dersom hvis".

Vær imidlertid oppmerksom på følgende:

  • Det må avklares med NPE på forhånd - dersom du ikke ønsker å betale selv.

  • En ny vurdering gir ikke nødvendigvis et annet resultat.

  • Et annet resultat fra en annen spesialist gir ikke nødvendigvis et annet resultat hos NPE eller i retten.

  • Innhenting/Utarbeidelse av spesialisterklæringer er tidkrevende.Back to content