Søknad? - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Søknad?

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:


BØR JEG SØKE?

Har du lest 'Frister', så vet du kanskje allerede svaret.

Det kan få store konsekvenser dersom man unnlater å søke. Disse kan du måtte leve med livet ut.KONSEKVENSER AV Å SØKE
Pr. i dag er det gratis å kreve erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning.

En av fordelene med Norsk Pasientskadeerstatning er at de gjør mye av "grovarbeidet". De innhenter som oftest nødvendig dokumentasjon i saken.

Du får ofte en vurdering fra fagpersoner.

Du slipper å lure på om du burde ha søkt, og du slipper å bli møtt med at kravet ditt er foreldet.

Advokathjelp via Pasientskadeerstatning.no bistår ved å utforme søknad og krav mv. Send en henvendelse til advokat via Pasientskadeerstatning.no.

Dersom det er grunnlag for det, vil vi selvsagt søke på dine vegne om at NPE dekker advokathjelpen.

Dersom du får medhold i at du har rett til erstatning, vil NPE betale for advokatens arbeid med utmålingen.
Back to content