Skatt? - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Skatt?

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Skatt - her har du litt informasjon om skatt på erstatning

Du har mottatt erstatning. Nå er spørsmålet om du må betale noe til skattevesenet?

Hvorvidt du har skatteplikt for mottatt erstatning avhenger av hva du har fått erstatning for.


Påført inntektstap

Erstatning for påført inntektstap er skattepliktig. Dette må derfor beregnes og kreves i tillegg til ditt nettotap.Fremtidig inntektstap

Erstatning for fremtidig inntektstap er ikke skattepliktig.Merutgifter

Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter (kostnader) er ikke skattepliktig.Hjemmearbeidstap

Erstatning for påført og fremtidig hjemmearbeidstap er ikke skattepliktig.Menerstatning

Menerstatning er ikke skattepliktig.Oppreisningserstatning

Oppreisning er ikke skattepliktig.Renter frem til oppgjørstidspunktet

Renter frem til oppgjørstidspunktet er skattepliktig.Fremtidige renter på erstatningsbeløpet

Fremtidige renter på erstatningsbeløpet er skattepliktige, og du får skatteulempe for å oppveie for denne skatteutgiften.

For ordens skyld informeres om at skadevolder kan rapportere erstatningsutbetalingen til Skatteetaten.Hjelp - jeg har fått en stor erstatningssum for påført inntekstap, og Skatteetaten vil ha sin andel av denne!

Husk å be Skatteetaten om å fordele slik erstatning på de respektive foregående år. Gjør dette senest samtidig med innlevering av selvangivelsen.
Back to content