Særlig stor eller uventet skade - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Særlig stor eller uventet skade


Har du vært utsatt for særlig stor og uventet skade?

Da kan du ha krav på erstatning selv om du ikke har vært utsatt for svikt.

Lovens ordlyd bruker ordet 'eller', men praksis har slått fast at 'eller' må leses som 'og'.

Det er ikke pasientens opplevelse av skaden som er det avgjørende.

'Særlig stor og uventet skade' innebærer at årsaken til skaden ikke trenger å skyldes svikt i behandlingen.

'Særlig' innebærer at skaden er mer omfattende enn tilsvarende skader, og 'uventet' betyr at skaden er forholdsvis sjelden.

Skaden gir deg likevel ikke krav på erstatning dersom den er utslag av en risiko som du må akseptere. Her skal det legges vekt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon om risikoen på forhånd.


Back to content