Priser - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Priser


Priser - advokathjelp
_______________________________________________________________________
I praksis får du gratis advokathjelp via www.pasientskadeerstatning.no:


  • Første konsultasjon er alltid gratis (*1). Da avklares om vi mener du har en sak.

  • Ansvarsfasen: Norsk pasientskadeerstatning dekker vanligvis ikke advokatkostnader under ansvarsfasen. Dersom dette er tilfellet, får du likevel gratis hjelp her via www.Pasientskadeerstatning.no, under forutsetning av at du ikke bytter advokat underveis i saken.

  • Utmålingsfasen: Norsk pasientskadeerstatning dekker kostnadene for arbeidet vi utfører for deg. Vi sender krav direkte til Norsk pasientskadeerstatning, og du trenger derfor ikke å legge ut selv.

  • Klagefasen - Fritt rettsråd - behovsprøvde saker: Egenandel NOK 1.040, men bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel. MERK: Det skal særskilte grunner til for å kunne søke om fri rettshjelp (rettsråd/sakførsel) i pasientskadesaker. Pasientskadeerstatning.no tar noen ganger gebyr for bistand til utforming av klage, men dette avtales i så fall på forhånd.


Rettssak er vanligvis ikke nødvendig, men:

  • Rettssak - Fri sakførsel - behovsprøvde saker: Egenandel 25 % av utgiftene, men ikke mer enn NOK 8.320 (tilsvarer 8 x "grunndel" (offentlig salærsats). Bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel. MERK: Det skal særskilte grunner til for å kunne søke om/få fri rettshjelp (rettsråd/sakførsel) i pasientskadesaker.

  • Rettssak - Innboforsikring? Merk at du må påregne å bruke din innboforsikring dersom du ønsker å gå til rettssak. Innboforsikringer har vanligvis inkludert en rettshjelpsforsikring, som blant annet dekker våre arbeidskostnader og rettsgebyr mv. Merk at fri sakførsel eller rettshjelpsdekning via innboforsikring ikke innebærer dekning av motpartens eventuelle sakskostnader. Vi avklarer dette med forsikringsselskapet etter at du har sendt navn på forsikringsselskap og avtalenummer.

(*1) Inntil 30 minutter. Det vil vanligvis si frem til det er avklart hvorvidt det er grunnlag for et oppdrag.


OBS: Ta kontakt, så får du en nærmere avklaring. Det tas forbehold om at vi har tilstrekkelige ressurser til å ivareta dine interesser på en adekvat måte.


Hvordan er dette mulig?
All virksomhet må være bærekraftig. Pasientskadeerstatning.no tar imidlertid kun betalt når kostnaden til rettshjelp/advokat kan inndrives fra motparten.


Advokat Talsnes
PB 33
2091 HURDAL
46 77 28 88 - Legg eventuelt inn telefonsvarbeskjed / unngå SMS
Ansvarlig for nettsiden:
Advokat Arne Talsnes.
Pasientskadeerstatning.no
Back to content