Priser - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Priser


Priser - advokathjelp
_______________________________________________________________________
Her er gjeldende vilkår for advokathjelp via www.pasientskadeerstatning.no. Øvrige detaljerte vilkår vil fremlegges i egen oppdragsbekreftelse.

 • Forhåndskonsultasjon er alltid gratis (inntil 30 minutter). Da vil vi forsøke å avklare om vi mener du kan ha en sak.


 • Ansvarsfasen:
  • Ordinær timepris kr. 1.402,- (inkl. mva.), men vi kan også avtale fast pris.

  • Norsk pasientskadeerstatning dekker vanligvis ikke advokatkostnader under ansvarsfasen, men dette kan vi forhåndsavklare. Dersom dette er ikke er tilfellet, må du dekke denne fasen selv for bistand her via www.Pasientskadeerstatning.no.


 • Utmålingsfasen:
  • Timepris kr. 0,-   (Det er det offentlige som betaler)
  • Norsk pasientskadeerstatning dekker kostnadene for arbeidet vi utfører for deg. Vi sender krav direkte til Norsk pasientskadeerstatning, og du trenger derfor ikke å legge ut for advokatkostnadene selv. NPE dekker advokatkostnader i tillegg til det andre du har krav på. Din erstatningssum blir altså aldri redusert av at du bruker advokat.FRI RETTSHJELP?


 • Ansvarsfasen
  • Fri rettshjelp? Det er i utgangspunktet ikke (offentlig) fri rettshjelp i pasientskadesaker, men dersom du har under kr. 320.000 i inntekt (under kr. 490.000 for ektefeller/samboere totalt) vil du kunne få privat fri rettshjelp i ansvarsfasen med samme egenandelssats som i offentlig fri rettshjelp (men med tillegg av merverdiavgift).


 • Utmålingsfasen
  • Det offentlige (via NPE) betaler for advokathjelp i utmålingsfasen.


 • Klagefasen - Fritt rettsråd - behovsprøvde saker - det offentlige betaler:
  • Egenandel NOK 1.121 (pr. 1/1-22)
  • Krav om bruttoinntekt under kr. 320.000, eller kr. 490.000 (totalt) for samboere/ektefeller.
  • Bruttoinntekt over NOK 100.000 = 0 i egenandel.
  • MERK: Det skal særskilte grunner til for å kunne søke om fri rettshjelp (rettsråd/sakførsel) i pasientskadesaker. Du kan derfor ikke regne med å få dekket advokatkostnadene før du eventuelt vinner hele saken.
  • Pasientskadeerstatning.no kan avtale fast pris for bistand til utforming av klage, men dette avtales i så fall på forhånd, etter at vi har fått oversikt over hvor mye dokumentasjon det foreligger eller mangler i saken.


Rettssak er vanligvis ikke nødvendig, men:

 • Rettssak - Fri sakførsel - behovsprøvde saker - det offentlige betaler:
  • Egenandel 25 % av utgiftene, men ikke mer enn NOK 8.968 (tilsvarer 8 x "grunndel" (offentlig salærsats). Bruttoinntekt under NOK 100.000 = 0 i egenandel.
  • MERK: Det skal særskilte grunner til for å kunne søke om/få fri rettshjelp (rettsråd/sakførsel) i pasientskadesaker. Du kan derfor ikke regne med dette.

 • Rettssak - Innboforsikring?
  • Din innboforsikring vil dekke en vesentlig del av dine egne advokatkostnader i en rettssak. Merk at du må påregne å bruke din innboforsikring dersom du ønsker å gå til rettssak. Innboforsikringer har vanligvis inkludert en rettshjelpsforsikring, som blant annet dekker våre arbeidskostnader og rettsgebyr mv. Vi avklarer dette med forsikringsselskapet etter at du har sendt navn på forsikringsselskap og avtalenummer.

 • MERK:
  • Fri sakførsel eller rettshjelpsdekning via innboforsikring innebærer ikke dekning av motpartens eventuelle sakskostnader.


OBS: Ta kontakt, så får du en nærmere avklaring. Det tas forbehold om at vi har tilstrekkelige ressurser til å ivareta dine interesser på en adekvat måte.


Back to content