PASIENTSKADE - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

PASIENTSKADE

Pasientskader

Du kan ha krav på pasientskadeerstatning selv om ingen har gjort feil.
Få hjelp til å fremlegge saken din overfor Norsk Pasientskadeerstatning.


Sjekk om du har krav på erstatning.
Ofte har man flere krav enn man er klar over.Søknadsprosessen.
Her kan du få veiledning fra begynnelsen av. Et krav om pasientskadeerstatning begynner som oftest med en søknad. Dersom du får avslag, kan du eventuelt velge å gå videre med en klage, og eventuelt deretter et søksmål. Det er en fordel om advokaten har bistått deg under hele prosessen, men det typiske er at advokaten først kontaktes etter at man skjønner at man ikke kommer videre alene.


Vilkårene
Mens du fokuserer på å bli egen helse og fremtid, tar vi oss av dine rettigheter overfor NPE.

Har jeg krav på pasientskadeerstatning?
Det har vist seg at mange saker får et annet utfall etter at advokat har vært inne i bildet. Selv om det i de fleste saker foretas riktige avgjørelser hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), gir det en trygghet for pasienten å rådføre seg med en advokat som har valgt å spesialisere seg på pasientskadeerstatning. Pasienter opplever ofte at NPE er på helsepersonellets side. Selv om NPE skal være et uavhengig forvaltningsorgan, er det også slik at de til en viss grad innehar samme posisjon som et forsikringsselskap.

Advokat med erfaring fra pasientskadesaker har kanskje ikke en 360 graders synsvinkel - men har som regel bedre oversikt over typiske problemstillinger, og ikke minst løsninger, enn pasienten selv.
Skade, søknad, undersøkelser, saksbehandling (kanskje klage og søksmål), endelig avgjørelse - veien kan være lang.
Til og med de beste leger gjør feil
Hva gjør du herfra?
Behandlingssvikt.
Erstatning på grunnlag av feil eller manglende behandling.

Teknisk svikt.
Pasientskadeerstatning kan kreves selv om det ikke er begått menneskelig svikt.

Infeksjoner og Smitte.
Skyldes skaden smitte eller infeksjon som ikke skyldes din egen tilstand eller sykdom?

Vaksinasjonsskade.
Noen vaksinasjonsskader gir rett til pasientskadeerstatning.


Alminnelige erstatningsregler.
Helseinstitusjoner og helsepersonell kan bli erstatningsansvarlige på grunnlag av alminnelige erstatningsregler.


Særlig stor eller uventet skade.
Selv om kravene til erstatning i utgangspunktet ikke er oppfylt, kan det likevel hende du har krav på pasientskadeerstatning.


Våpendrager og veiviser
Fokuser på din egen helse og fremtid. La oss fokusere på Norsk Pasientskadeerstatning.

Utmåling.
Får du det du har krav på?

Søknad.
Sender du inn en god søknad?

Rettslig prosess.
Bør du gå til søksmål for å få det du har krav på?
Back to content