Minimumsgrensen - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Minimumsgrensen

Vilkårene

Minimumsgrensen - Kr 10.000.

Økonomisk tap under kr. 10.000 kan ikke kreves kompensert under den ordningen som tilbys gjennom Norsk pasientskadeerstatning.

Pasienten er derfor henvist til å kreve tap under kr. 10.000 direkte fra den aktuelle skadevolder. I så fall må du påregne å betale selv for eventuell advokathjelp til slik innkreving.

Det kan imidlertid hende du har et større tap enn du tror.

Ta derfor gjerne kontakt for en gratis konsultasjon for å vurdere om du er over eller under minimumsgrensen.Back to content