Menerstatning - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Menerstatning

Menerstatning

Menerstatning

Dersom du har minimum 15 % varig medisinsk invaliditet kan du kreve menerstatning.

Først må størrelsen på menerstatningen beregnes.

Menerstatningen beregnes ut fra menets medisinske art og størrelse og dets betydning for den personlige livsutfoldelse, men er i praksis nokså skjematisk.Back to content