Medhold - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Medhold

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Medhold i Pasientskadenemnda

Etter medhold i Pasientskadenemnda vil saken sendes tilbake til Norsk pasientskadeerstatning.

Norsk pasientskadeerstatning vil foreta ny beregning av erstatningens størrelse.

Samtidig kan du kontakte Pasientskadeerstatning.no for hjelp i saken.

Du er forhåpentligvis nå snart ferdig med saken, men nye ting kan ha skjedd i mellomtiden.

Kanskje du f.eks. har krav på mer.Back to content