LEGEMIDDELSKADE - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

LEGEMIDDELSKADE

LEGEMIDDELSKADE

Du kan ha krav på pasientskadeerstatning selv om ingen har gjort feil.
Få hjelp til å fremlegge saken din overfor Norsk Pasientskadeerstatning.


Sjekk om du har krav på erstatning.
Ofte har man flere krav enn man er klar over.

Søknadsprosessen.
Her får du gratis veiledning fra begynnelsen av. Et krav om erstatning etter legemiddelskade begynner som oftest med en søknad. Dersom du får avslag, kan du eventuelt velge å gå videre med et søksmål. Det er en fordel om advokaten har bistått deg under hele prosessen, men det typiske er at advokaten først kontaktes etter at man skjønner at man ikke kommer videre alene.Vilkårene
Mens du fokuserer på å bli egen helse og fremtid, tar vi oss av dine rettigheter overfor NPE.

Har jeg krav på erstatning?
Det har vist seg at mange saker får et annet utfall etter at advokat har vært inne i bildet. Selv om det i de fleste saker foretas riktige avgjørelser hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), gir det en trygghet for pasienten å rådføre seg med en advokat som har valgt å spesialisere seg på pasientskadeerstatning. Pasienter opplever ofte at NPE er på helsepersonellets side. Selv om NPE skal være et uavhengig forvaltningsorgan, er det også slik at de til en viss grad innehar samme posisjon som et forsikringsselskap.

Advokat med erfaring fra pasientskadesaker har kanskje ikke en 360 graders synsvinkel - men har som regel bedre oversikt over typiske problemstillinger, og ikke minst løsninger, enn pasienten selv.
Saker overfor Norsk Pasientskadeerstatning tar som regel lang tid.
Tid du bør bruke til å fokusere på egen helse og fremtid.
La advokaten ta seg av dine rettigheter.
Legemiddelskade
"Bedre føre var, men bedre sent enn aldri..."
Feilmedisinering.
Legemiddelskade eller Pasientskade?

Riktig medisin?
Du kan ha rett til erstatning selv om legen har foreskrevet riktig medisin.

Legemiddelforsøk.
Skader etter deltakelse i legemiddelforsøk behandles av NPE.

Våpendrager og veiviser
Fokuser på din egen helse og fremtid.
La oss fokusere på Norsk Pasientskadeerstatning.

Søknad.
Sender du inn en god søknad?

Utmåling.
Får du det du har krav på?

Rettslig prosess.
Bør du gå til søksmål for å få det du har krav på?
Back to content