Legemiddelforsøk - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Legemiddelforsøk


Pasientskadeerstatning.no kan hjelpe deg uavhengig av om skaden din går inn under legemiddelforsikringsordningen eller pasientskaderordningen.

"Vanlige" pasientskadesaker krever at du har hatt et tap på minimum kr. 10.000 (eller er påført minimum 15% varig medisinsk invaliditet). Dersom saken din går inn under legemiddelforsikringen vil tapet ditt dekkes fra første krone.

Back to content