Klagesak - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Klagesak

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Klagesak

En klage på vedtaket fremsettes overfor Norsk pasientskadeerstatning, som foretar en vurdering av om de bør endre vedtaket.

Dersom Norsk pasientskadeerstatning står fast på sitt vedtak, videresendes dette til behandling i Pasientskadenemnda.

Derfor bør den skriftlige klagen være så utførlig som mulig.

Om du ønsker, kan Pasientskadeerstatning.no hjelpe deg med utformingen av klagen. Dette arbeidet utføres etter timespris, men det kan avtales fastpris i oversiktlige saker med begrenset mengde saksdokumenter.

En klage til Pasientskadenemnda bør inneholde god argumentasjon for hvorfor Norsk pasientskadeerstatning har tatt feil.


Back to content