Invaliditetsprosent - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Invaliditetsprosent

Menerstatning

Varig medisinsk invaliditet

For å ha krav på menerstatning er det et vilkår at man har fått varig og betydelig skade av medisinsk art.

For at skaden skal anses å være 'varig' må den minimum antas å vare i 10 år.

Dette er likevel ikke tilstrekkelig til å få pasientskadeerstatning.

Det kreves også at skaden anses som 'betydelig'. Dette vil si at den varige medisinske invaliditet anslås til minimum 15%.

Prosentangivelsen er bare en av flere faktorer som påvirker menerstatningen.Back to content