Hva har jeg krav på? - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Hva har jeg krav på?

Hva har jeg krav på?
Ofte har man flere krav enn man er klar over.
Kontakt
Ta kontakt for en uforpliktende første vurdering og / eller telefonsamtale.
Send henvendelse og få det første svaret innen 24 timer (virkedager).
Rettshjelp?
Hva kan advokaten hjelpe deg med?
Sjekk om du har krav på erstatning.
Ofte har man flere krav enn man er klar over.

OBS: Tapsbegrensningsplikt!

Plikt til å redusere tapet: Som skadelidt har man en generell plikt til å redusere sitt tap.

Det innebærer også at du må kreve og ta imot det du kan via offentlige velferdstilbud. Benytt deg derfor av NAV, HELFO.no, hjelpemiddelsentralen og pasientereiser.no

Som hovedregel blir erstatningen din nedsatt like mye som det du kunne redusert tapet.

Som Morten Kjelland ville sagt det; du må fylle resten av glasset selv.


Skade, søknad, undersøkelser, saksbehandling (kanskje søksmål), endelig avgjørelse - veien kan være lang.
Det er ikke grådighet.
Det handler om hvem som skal dekke utgiftene.
Det handler kanskje om hva du skal leve av resten av livet.
Merutgifter.
En skade kan gi deg ekstra utgifter.

Hjemmearbeidstap.
Hjemmearbeid regnes også som inntektsgivende arbeid.

Inntektstap.
Erstatning for tapt og fremtidig inntekt.

Oppreisningserstatning.
Erstatning for den voldte tort og smerte.


Minimumsgrensen.
Saken din kan være over minimumsgrensen selv om du ikke vet det.


Menerstatning.
Kompensasjon for tapt personlig livsutfoldelse.


Våpendrager og veiviser
Fokuser på din egen helse og fremtid. La oss fokusere på Norsk Pasientskadeerstatning.

Utmåling.
Får du det du har krav på?

Søknad.
Sender du inn en god søknad?

Rettslig prosess.
Bør du gå til søksmål for å få det du har krav på?
Back to content