Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content
FÅ RIKTIG PASIENTSKADEERSTATNING
Her kan du få bistand til å søke.
Hva bør jeg vite?

Vurdering før du søker  -  søknadslevering  -  ansvarsfasen  -  utmålingsfasen  -  eventuell klage - eventuelt rettslige skritt.


Pasientskade
Erstatning etter behandlingssvikt, forsinket diagnose, teknisk svikt mv.

Legemiddelskade
Du kan ha rett til erstatning selv om legen har foreskrevet riktig medisin.

Kontakt
Ta kontakt for en uforpliktende første vurdering og/eller telefonsamtale.
Send henvendelse og få det første svaret innen 24 timer (virkedager).

Pasientskadeerstatning
Pasientskadeerstatning gis etter svikt ved ytelsen selv om ingen kan lastes. Det samme gjelder dersom skaden skyldes teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp. Blir du syk eller skadet på grunn av vaksinasjon, eller utsatt for smitte eller infeksjon under behandlingen, kan du også ha rett til erstatning. Ikke minst kan alminnelig uaktsomhet fra helsevesenets side gi deg rett til kompenasjon.
Legemiddelskade.
Det hender legemidler gir bivirkninger. Skade etter bruk av legemidler kan skyldes feil ved selve produktet, eller det kan skyldes feilmedisinering.
Legebehandling.
Feilmedisinering.
Tannlegebehandling.
Informasjonssvikt.
Forsinket diagnose.
Sykehustabbe.
Teknisk svikt.
Vaksineskade.
Smitte.
Jeg har en pasientskade,
hva har jeg krav på?

Ofte har man flere krav enn man er klar over.
Søknadsprosessen.

Her får du bistand fra begynnelsen av. Et krav om erstatning etter legemiddelskade begynner som oftest med en søknad. Dersom du får avslag, kan du eventuelt velge å gå videre med et søksmål. Det er en fordel om advokaten har bistått deg under hele prosessen, men det typiske er at advokaten først kontaktes etter at man skjønner at man ikke kommer videre alene.

Vilkårene

Mens du fokuserer på egen helse og fremtid, tar vi oss av dine rettigheter overfor NPE eller nemnda.

"... sannsynligvis skyldes ytre påvirkning."
Uoppklarte årsaksforhold
"Dersom årsaken til en skade på en pasient ikke kan bringes på det rene, og skaden sannsynligvis skyldes ytre påvirkning på en pasient under behandlingen, skal det normalt antas at skaden skyldes feil eller svikt ved ytelsen av helsehjelp."
Vit at du trenger ikke stå alene. For en pasient kan det være litt av en utfordring å forstå rekkevidden av reglene. send en forespørsel og få en gratis førstekonsultasjon.

Søknad.
Sender du inn en god søknad?

Utmåling.
Får du det du har krav på?

Rettslig prosess.
Bør du gå til søksmål for å få det du har krav på?
Back to content