Grunnvilkårene - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Grunnvilkårene

Vilkårene

Grunnvilkårene

Norsk erstatningsrett krever at det foreligger et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap.

Dersom ett av grunnvilkårene ikke er oppfylt, vil pasientskadeerstatning.no advare deg mot å bruke ressurser på å forfølge saken i rettsapparatet. Det er imidlertid den skadelidte som avgjør hvorvidt det er ønskelig å prøve dette spørsmålet rettslig.

For øvrig gis det også kompensasjon for visse ikke-økonomiske tap.Back to content