Frister - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Frister

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:


Det gjelder flere forskjellige frister underveis i erstatningssaker.

Unnlatelse av å overholde en frist kan medføre at du helt eller delvis mister retten til erstatning.

Den første fristen gir deg 3 år på å melde kravet til Norsk Pasientskadeerstatning. Fristen begynner å løpe etter den dag da du får eller bør ha skaffet deg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

Advokathjelp via Pasientskadeerstatning.no bistår ved å utforme søknad og krav mv. Send en henvendelse til advokat via Pasientskadeerstatning.no.


LØSNINGEN
Ordtaket 'er du i tvil, ikke gjør det', gjelder ikke her.

Følg heller ordtaket 'det er bedre å gjøre det en gang for mye, enn en gang for lite'.

Det er selvfølgelig ikke bra å sende en grunnløs søknad. Det gjør bare at alle andres saksbehandlingstid blir lengre.

Du bør imidlertid ta vare på dine egne rettigheter. Det er ingen som gjør det for deg. Det er du som blir sittende igjen med "svarteper" dersom du oversitter fristen.

Advokathjelp underveis i prosessen vil hjelpe deg å sikre overholdelse av de forskjellige fristene.
Back to content