Fremtidsutgifter - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Fremtidsutgifter

Merutgifter


Fremtidige utgifter

Du har krav på å få dekket fremtidige kostnader.

Det kan i praksis være vanskelig å skille, men det er kun skaderelaterte kostnader som kan kreves dekket.

Det er kun nødvendige og rimelige utgifter som kan kreves dekket. Som skadelidt har man en plikt til å begrense tapet.Back to content