Feilmedisinering - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Feilmedisinering


Lurer du på om du er utsatt for feilmedisinering?

Eller vet du det? I så fall er dette en behandlingssvikt, og ikke en skade som skyldes medisinen i seg selv. Da er det heller ikke en legemiddelskade, men en pasientskade.

Pasientskadeerstatning.no vil uansett hjelpe deg herfra.

'Feilmedisinering' innebærer f.eks. feil dosering, feil medisin eller feil blanding av flere medisiner.

Du har i utgangspunktet krav på erstatning dersom skaden skyldes slik feilmedisinering. Det må imidlertid avklares om feilmedisineringen kun var en uvesentelig del av det totale årsaksbildet.
Back to content