Dommen - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Dommen

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Dommen

Du har nå vært gjennom rettssak mot Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda.

Dersom dommen ikke ankes blir den rettskraftig. Det vil si at dommens resultat blir bindende for partene for det eller de saksforhold saken gjelder.

Du er nå på relativt kort tid tvunget til å ta stilling til om du er fornøyd med dommen eller om du vil anke.

Dette er i hvert fall utgangspunktet.

Back to content