Din rolle - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 12 (mandag til fredag)
Mellom kl. 18 og 21 (mandag til torsdag)


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Din rolle

RÅD OG TIPS: Forskjellige stadier i erstatningssak:

Din rolle

Hjelp fra Pasientskadeerstatning.no og advokahjelp er avhengig av å motta all den informasjon du har i saken.

Informasjonen må være så korrekt du husker.

Det er svært få som husker alt. Det holder med det du husker. Si fra om hva du er usikker på. Mer kan ingen forvente av deg.

Så vil saksbehandlingsfasen vanligvis utfylle resten.

Skulle du på et eller annet tidspunk komme på at noe mangler, noe burde vært fremlagt etc. - nøl ikke med å si fra.Send alle papirer og elektroniske dokumenter til Pasientskadeerstatning.no

Det er svært viktig at all dokumentasjon i saken går via Pasientskadeerstatning.no. Det gir god oversikt og best mulig forhold for å kunne ivareta dine interesser.

Dersom saken varer lenge, kan du spare opp og sende hver 2. eller 3. måned.Tapsbegrensningsplikt

Alle skadelidte har en tapsbegrensningsplikt. Det vil si at ansvarlig skadevolder likevel ikke blir ansvarlig for utgifter som ikke er rimelige og nødvendige følger av skaden.Tapsbegrensningsplikten og NAV mv.

Tapsbegrensningsplikten innebærer at du må forsøke å få dekket tapet ditt via offentlige tilbud. Typisk er via NAV, Pasientreiser, Helfo og Hjelpemiddelsentralen.

Ansvarlig skadevolder / Norsk pasientskadeerstatning har i utgangspunktet ikke plikt til å dekke kostnader du kunne fått dekket fra andre offentlige instanser.Forstår ikke advokaten eller saksbehandleren saken din?

Noen ganger snakker vi mennesker forbi hverandre.

Det kan imidlertid også hende at dette bare er tilsynelatende. Generelt har forskjellige saker mange forskjellige scenarioer og nyanser. Derfor kan noen av spørsmålene være tilsynelatende like. Dette er til det beste for saken. Vi er avhengige av å forstå saken din 100%.
Advokat Talsnes
PB 33
2091 HURDAL
46 77 28 88 - Legg eventuelt inn telefonsvarbeskjed / unngå SMS
Ansvarlig for nettsiden:
Advokat Arne Talsnes.
Pasientskadeerstatning.no
Back to content