Barneerstatning - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Barneerstatning

Vilkårene

Standardisert erstatning til barn

Pasientskadeerstatning til barn beregnes etter egne regler.

For voksne er inntektsnivå før skadetidspunktet et av beregningsgrunnlagene når man beregner pasientskadeerstatning til voksne.

Barn har sjelden inntekt, og enda sjeldnere en inntekt som er lik de voksnes inntekter.

Det er imidlertid sannsynlig at et barn vil komme til å få inntekt i fremtiden. I hvert fall om man tenker seg en situasjon uten pasientskaden.

Derfor er det egne regler om erstatning til barn.Back to content