Ansvarsgrunnlag - Pasientskadeerstatning

En nettside tilhørende advokat Talsnes
Mellom kl. 09 og 15 (mandag til fredag)
Eventuelt: Etter nærmere avtale.


NÅR ØNSKER DU Å BLI OPPRINGT?:
Pasientskadeerstatning.no
Go to content

Ansvarsgrunnlag

Vilkårene

Ansvarsgrunnlag

Norsk erstatningsrett krever at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Det høres kanskje banalt ut. Har man ikke gjort noe feil har man heller ikke et erstatningsansvar, korrekt?

Ja og nei.

Heldigvis er vi så heldige å ha ordningen med Norsk pasientskadeerstatning. Den gir de aller fleste kompensasjon for de tap som oppstår som følge av en pasientskade.

Selv om ingen kan lastes.

Det kan imidlertid likevel være komplisert å avgjøre om det foreligger et ansvarsgrunnlag. Noen ganger gjør helsepersonell feil, og noen ganger gjør Norsk pasientskadeerstatning feil.

Pasientskadeerstatning.no kan i disse tilfellene stå sammen med pasienten.Back to content